Những bí mật tốt nhất từ ​​người thua cuộc lớn nhất: Các chuyên gia chống béo của TV chia sẻ kế hoạch của họ

Bạn có thể không cần phải mất những cái loa như các thí sinh trên TV The Biggest Loser . Nhưng ngay cả những người trong chúng ta, những người muốn tham gia chỉ với những người bướng bỉnh 10 hay như vậy có thể sử dụng lời khuyên nội bộ để biến Đọc tiếp…